Archive for August, 2011

Excerpt from Marie Benoit’s Diary

Posted by / August 28, 2011 / Categories: the independent / -

A scene from Kitchen Royale presented by the Olivia Dow School of Russian Ballet to a packed audience at the Sir Temi Zammit Theatre, University of Malta. This was another enjoyable evening of colour, talent, discipline, glamour and lovely costumes. This performance was the result of hard work and hours of rehearsals and disciplined teaching.

Features – The Malta Independent on Sunday

Posted by / August 14, 2011 / Categories: the independent / -

The Olivia Dow School of Ballet recently presented another successful end of year school show, Kitchen Royale, a ballet production held at Sir Temi Zammit Theatre, University of Malta.
The production was produced and directed by Olivia Dow featuring Ballet Russe de Malte and included a cast of students from Olivia Dow School of Russian Ballet.

Pajjizna moghni b’hafna arti u kultura imprezzabbli

Posted by / August 12, 2011 / Categories: in-nazzjon / -

Olivia Dow

Din is-sena, Olivia Dow, ipprezentat f’Sir Temi Zammit Hall tal-Universita, l-iskola taghha fi programm ta’ zfin madwar il-Kcina u Cinderella. Bhala storja ftit kien hemm, izda kellna successjoni ta’ xeni u danzi tal-ikel u annimali sakemm il-princep jintebah bil hlewwa tal-principessa u jinghaqad maggha ghal dejjem.
Bhas-soltu u forsi aktar, bdejna b’xena verament stupenda, li tat indikazzjoni ta’ dak li kellu jigi wara: kuluri veru sbieh, koreografija brillanti, hajja u anke umoruza – u f’waqtiet anke xi azzardar ta’ xi jete, frappe jew fouettes. Iz-zeffiena mhux biss kienu mlibbsin veru sabih izda dehru qed jiehdu pjacir filwaqt li jaghtu pjacir. It-tfal iz-zghar, ma naqsux fil-kulur u movement taghhom fuq il-palk. Kellna successjoni ta’ etajiet differenti, miz-zghar nett sal-kbar. F’serata li hadd ma xtaq li tispicca.

Norbert Ellul Vincenti

Thank you Junior News and Ms Olivia Dow!

Posted by / August 1, 2011 / Categories: updates / -

Dear Ms Dow and Junior News,


Thank you so much for giving me the chance to win tickets to “Kitchen Royale”! Watching this ballet was a wonderful experience and I, together with my family, enjoyed it tremendously! Throughout, my feet were tingling as it made me feel like dancing and made me look forward greatly to continuing my own ballet training next term!
Well done Ms Dow, to you and all your dancers!


Well done too for Junior News, Junior News team!


Sincerely
Mattea Coppini